Tianshui Jialangyuan Sales Center

Das Design for Tianqi Group

 

Design team: Cui Duan, Liu Xu'an, Ye Shaoling, Zhang Yuan, Xiong Yanhong, Gao Wang, Fu Zhiheng, Qiu Limin, Chen Liwen, Gan Siting

Project information Project name: Tianqi Group · Tianshui Jialangyuan Sales Center Project location: Tianshui, Gansu, China Client: Tianqi Group (project principals: Sun Jianhu, Wang Yan, Ma Rui) Architectural design: CCDI (SuZhou) Exploration & Design Consultant Co., Ltd. Landscape design: LAUDAU INTERNATIONAL DESIGN (Shanghai) Interior design: Das Design Co., Ltd Decoration design: Wooking Design Co., Ltd. Design team: Cui Duan, Luo Hui, Liu Xu'an, Ye Shaoling, Zhang Yuan, Xiong Yanhong, Gao Wang, Fu Zhiheng, Qiu Limin, Chen Liwen, Gan Siting Project area: 1,200 m2 Completion time: July 2019 Main Materials: marble, wood veneer, fabric covering, brushed metal Photography: INTERPRETATION SUBLIMATION

Website Menu